2020
คำตอบของระบบอัตโนมัติที่สามารถเชื่อถือได้
Odoo - Sample 1 for three columns

Vision Systems for Labeling

ในสายการผลิตจำเป็นต้องมีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบงานให้ลูกค้า เพื่อความถูกต้องของการผลิตนั้นเราต้องมีพนักงานเพื่อตรวจสอบฉลากบนผลิตภัณฑ์ว่าติดมาถูกตำแหน่งหรือไม่ หรือติดฉลากถูกต้อง ตามผลิตภัณฑ์นั้นแล้วหรือไม่  ดังนั้นจึงได้มีเทคโนโลยีระบบวิชั่นสำหรับการตรวจสอบมาแทนพนักงาน

Odoo - Sample 2 for three columns

Vision system for checking the position of the label of cosmetic products.

ในสายการผลิตอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทยจำเป็นต้องมีการตรวจสอบแพคเกจจิ้งของผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบงานให้ลูกค้า ซึ่งปัจจุบันนั้นใช้พนักงานเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของการติดฉลากสติกเกอร์บนตลับแป้งพัฟว่าติดอยู่ในตำแหน่งกลางตลับหรือไม่ หรือติดสติกเกอร์เอียงมาหรือไม่ ดังนั้นเราจึงได้มีการพัฒนาสายการผลิตด้วยเทคโนโลยีระบบวิชั่นสำหรับการตรวจสอบมาแทนพนักงาน 

Odoo - Sample 1 for three columns

Vision system for detecting dirt and stains inside paper cups

รายละเอียดโดยรวมของระบบจะใช้กล้องในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของถ้วยกระดาษ รวมถึงสิ่งสกปรกที่เกิดจากคราบน้ำมัน หรือสิ่งสกปรกที่อาจจะตกลงไปในถ้วยได้ระหว่างการผลิต เราจึงได้ใช้ระบบวิชั่นเพื่อตรวจสอบหาสิ่งสกปรกนั้น ๆ แบบอัตโนมัติ ซึ่งขนาดของสิ่งสกปรกที่สามารถตรวจจับได้นั้นมีขนาดตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไปต่อพื้นที่การตรวจสอบ 100 มิลลิเมตร  

Odoo - Sample 1 for three columns

Vision system for position detection of PCB devices.

รายละเอียดโดยรวมของระบบจะใช้กล้องในการตรวจเช็คการวางตำแหน่งของอุปกรณ์ที่อยู่บนแผ่น PCB ก่อนขั้นตอนการบัดกรีอุปกรณ์ โดยเราได้ใช้ระบบวิชั่นเพื่อตรวจเช็คในพื้นที่ PCB ว่าวางอุปกรณ์มาถูกต้องหรือไม่ โดยใช้เทคนิคการใช้ภาพต้นแบบในการเปรียบเทียบกับภาพเรียลไทม์แบบอัตโนมัติ ซึ่งขนาดของแผ่น PCB ที่สามารถตรวจสอบตำแหน่งอุปกรณ์ได้คือ ขนาดตั้งแต่ 20 มิลลิเมตรขึ้นไปจนถึง 300 มิลลิเมตร  

Odoo - Sample 1 for three columns

FPC Position Detection System

รายละเอียดโดยรวมของระบบจะใช้กล้องร่วมกับเครื่องจักรอัตโนมัติเพื่อการหาตำแหน่งของการวางอุปกรณ์บนแผ่น FPC รวมไปถึงการสร้างจุดอ้างอิงให้กับเครื่องจักรอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการวางอุปกรณ์ได้ถูกต้องที่สุด 

Odoo - Sample 3 for three columns

Vision system works with Scara Robot

รายละเอียดโดยรวมของระบบจะใช้กล้องร่วมกับโรบอท 4 แกน เพื่อให้กล้องเป็นตาให้กับโรบอทในการวางบาร์โค้ดบนแผ่น PCB ในแต่ละตำแหน่งให้ถูกต้อง โดยให้ขอบของบาร์โค้ดขนานกับขอบ PCB ทุกตำแหน่งการติดสติกเกอร์บาร์โค้ด ซึ่งใช้เทคนิคการสร้างจุดอ้างอิงโดยการเทียบแกนโรบอทกับแกนของกล้องให้ตรงกัน และสร้างจุดออริจินก่อน จากนั้นส่งตำแหน่งจุดการวางไปยังโรบอทเพื่อวางบาร์โค้ดในตำแหน่งที่ถูกต้อง 

Odoo - Sample 2 for three columns

Vision System for automotive assembly part

 ในสายการผลิตอุตสาหกรรมเครื่องยนต์ปัจจุบันนั้นจำเป็นต้องมีการตรวจสอบการประกอบอะไหล่ยนต์ หรือแม้กระทั้งฉลากของผลิตภัณฑ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนส่งมอบงานให้ลูกค้า ซึ่งปัจจุบันนั้นเราได้นำเทคโนโลยีกล้องอุตสาหกรรมเข้าไปช่วยเหลือพนักงานเพื่อตรวจสอบการประกอบอะไหล่ หรือการติดฉลาก โลโก้ของผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง 

Odoo - Sample 3 for three columns

Vision System for PCB Assembly

รายละเอียดโดยรวมของระบบจะใช้กล้องความละเอียดสูงในการตรวจสอบแบบอัตโนมัติ ซึ่งจะตรวจเช็คอุปกรณ์ทั้งหมดบนแผ่น PCB ว่าประกอบอุปกรณ์ลงในตำแหน่งแล้วหรือไม่ หากโปรแกรมตรวจสอบเจอว่าไม่มีอุปกรณ์จะส่งสัญญาณไปยังเครื่องวางชิ้นงานที่อยู่ก่อนหน้านี้ทราบ และหยุดการทำงานพร้อมทั้งส่งเสียงเตือนให้พนักงานทราบและแก้ไขต่อไป

Odoo - Sample 3 for three columns

Vision system with PLC control IAI robot

รายละเอียดโดยรวมของระบบจะใช้กล้องในการค้นหาตำแหน่งรูมาร์คในพื้นที่แบบอัตโนมัติ ซึ่งจะสแกนหาตำแหน่งในแนวแกนเอ็กซ์ (X) และแนวแกนวาย (Y) ของภาพ จากนั้นจะส่งตำแหน่ง X และตำแหน่ง Y ปัจจุบันไปให้ PLC เพื่อสั่งให้แกนโรบอทวิ่งไปตอกมาร์คตามตำแหน่งนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง

Odoo - Sample 1 for three columns

Feature One

Adapt these three columns to fit you design need. To duplicate, delete or move columns, select the column and use the top icons to perform your action.

Odoo - Sample 2 for three columns

Feature Two

To add a fourth column, reduce the size of these three columns using the right icon of each block. Then, duplicate one of the column to create a new one as a copy.

Odoo - Sample 3 for three columns

Feature Three

Delete the above image or replace it with a picture that illustrates your message. Click on the picture to change it's rounded corner style.

Odoo - Sample 1 for three columns

Feature One

Details...

Odoo - Sample 2 for three columns

Feature Two

Details...

Odoo - Sample 3 for three columns

Feature Three

Details...

Odoo - Sample 1 for three columns

Feature Four

Details...

Odoo - Sample 3 for three columns

Feature Five 

Details...

Odoo - Sample 3 for three columns

Feature Six

Details...

Our References

Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo