2020
คำตอบของระบบอัตโนมัติที่สามารถเชื่อถือได้
Odoo - Sample 1 for three columns

E-commerce

ในหนึ่งคำสั่งซื้อสามารถรับมือกับคำสั่งซื้อได้ 120,000 ใบต่อวันและประสิทธิภาพในการหยิบสินค้าเท่ากับ 3 เท่าของคนงานซึ่งจะช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าอย่างมากและมีส่วนสำคัญในการปรับปรุงขีดความสามารถในการรับโลจิสติกส์อีคอมเมิร์ซ

Odoo - Sample 2 for three columns

New retail

รูปแบบการค้าปลีกแบบใหม่ของอาลีบาบาเสร็จสมบูรณ์แล้วได้ใช้กับคลังสินค้าโลจิสติกสมาร์ทมากมายทั่วประเทศ ด้วยการตั้งเวลาอัจฉริยะและการเพิ่มประสิทธิภาพแบบไดนามิกจะใช้เวลาเพียง 9 นาทีในการดำเนินการสั่งซื้อให้ครบ และใช้ 30 นาทีสำหรับบรรจุกล่อง ซูเปอร์มาร์เก็ตจะรอเป็นเวลาแค่ 1 นาทีในการจัดส่งพัสดุ

Odoo - Sample 3 for three columns

3PL

โครงการคลังสินค้าไร้คนขับแบบใหม่ที่ใหญ่ที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในคลังสินค้าภายในประเทศโครงการนี้เป็นคลังสินค้าอัจฉริยะที่ใหญ่ที่สุดและมี AGV ที่มากที่สุดในเอเชียโดยมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 30,000 + ตารางเมตร ใช้ AGV 1000  ตัว

Odoo - Sample 1 for three columns

Traditional upgrade

คลังสินค้าที่รวดเร็วและผู้ติดตั้งระบบที่รู้จักกันดี ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างโครงการหุ่นยนต์ส่งสินค้าถึงคน เป็นครั้งแรกในอุตสาหกรรมยาในประเทศ - โครงการนี้มีระบบจัดเก็บข้อมูลอัจฉริยะที่มีพื้นที่โครงการ 1600 ตารางเมตรและหุ่นยนต์ 10 จุด

Odoo - Sample 2 for three columns

Intelligent manufacturing

โซลูชันระบบหุ่นยนต์อัจฉริยะที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วให้ระบบสเก็บชองอัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นสำหรับโครงการ Mitsubishi Elevator ซึ่งช่วยให้การจัดการสินค้าคงคลังอัจฉริยะแบบใหม่ ๆ มีประสิทธิภาพช่วยลดค่าใช้จ่ายปรับปรุงประสิทธิภาพของคนงานและช่วยปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขันหลักขององค์กร

Odoo - Sample 3 for three columns

Shoes and clothing industry

คลังสินค้าด่วนเสำหรับอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าอัจฉริยะโซลูชั่นหุ่นยนต์อัจฉริยะสำหรับ UR ศูนย์เครื่องนุ่งห่มเ การพัฒนาโครงการเนี้ เพื่อการใช้งานออนไลน์เพียงไม่กี่สัปดาห์ปริมาณโลจิสติกเฉลี่ยรายเดือนของศูนย์โลจิสติกเพิ่มขึ้นจากเดิม 4 ล้านถึง 6 ล้านมีการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างมากของการดำเนินงานคลังสินค้ารายเดือน

Our References

Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo

Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo