2020
คำตอบของระบบอัตโนมัติที่สามารถเชื่อถือได้

Optical System Solution

อุปกรณ์และชิ้นส่วนของoptical  and opto-mechanical


Odoo - Sample 1 for three columns

OPTICS

กระจก

เลนส์

ตัวแยกลำแสง

ตัวกรองแสง

อ่านเพิ่มเติม..


Odoo - Sample 2 for three columns

ชิ้นส่วนOPTO-MECHANICAL

ตัวยึดกับที่จับ

Optical Post Assemblies

ระบบกร

ฐาน

อ่านเพิ่มเติม..

Odoo - Sample 3 for three columns

MANUAL STAGES AND ACTUATORS

ฐานตามแนวแกนX

ฐานตามแนวแกนZ

ฐานพร้อมประกอบแบบหลายแกน

ฐานแบบหมุนแกนได้

อ่านเพิ่มเติม..


Odoo - Sample 1 for three columns

อุปกรณควบคุมการเคลื่อนไหวด้วยมอเตอร์

ฐานมอเตอร์แนวตรง

ฐานมอเตอร์แบบหมุน

Goniometer Motorized Stages

Motorized actuators 

อ่านเพิ่มเติม..Odoo - Sample 2 for three columns

โต๊ะOPTICALกับBREADBOARDS

โต๊ะOpticalแบบระบบลม(Pneumatic)

โต๊ะOpticalแบบตายตัว 

Breadboards

ชั้นเก็บอุปกรณ์เหนือหัว

อ่านเพิ่มเติม..


Odoo - Sample 3 for three columns

Light Sources, Analysis & Laser Safety

ตัวกำเนิดแสง

อุปกรณ์แสง

อุปกรณ์safety

ใยแก้วนำแสงกับตัววัดพลังงาน

อ่านเพิ่มเติม..


Odoo - Sample 1 for three columns

ระบบและความสามารถ

Bio-photonics

ระบบการจัดตำแหน่ง

ระบบประมวลผลด้วยเลเซอร์ & แหล่งจ่ายไฟ

กล้องจุลทรรศน์

อ่านเพิ่มเติม..


Odoo - Sample 2 for three columns

เครื่องมือ,อุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์maintenance

กล่องดำ

ห้องมืดและอุปกรณ์

ตู้กันชื้น

ชุดทำความสะอาด

อ่านเพิ่มเติม..