2020
คำตอบของระบบอัตโนมัติที่สามารถเชื่อถือได้

The Trainer Team

Duangkamol  Phonak

King Mongkut's University of Technology North Bangkok 
Department of Computer Education


Pattarachai Saetang

Founder , INDY IT Solution Group

Software Engineering

Computer Engineering

Electronic Engineering

Titipong Thammavisut

Bachelor's Degree of Technology Computer


Udomsak Keawmorakote

Master of Science in Industrial Education

Electrical Engineer  

Jitrut  Nualyong

Vocational Certificate of Business Computer

Bachelor's Degree of Technology Computer

 

Mich Stark, COO

 คุณมิชชื่นชอบความท้าทาย ด้วยประสบการณ์หลายปีด้านผู้อำนวการผ่ายการพาณิชย์ในอุตสาหกรรมด้านซอฟแวร์ คุณมิชช่วยให้sensornicคงอยู่ในปัจจุบัน และเป็นคนที่น่านับถือคนหนึ่ง

Amorntep  Sangtong

ปริณญาตรีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Seree Khunchai

มหาวิทยาลัยนครนพม

วิศรกรโทรคมนาคม